REGULAMIN

Składanie zamówień w sklepie Havel-Composites PL
1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.havel-composites.pl prowadzi:
Havel Composites PL Sp. z o.o.
Mostowa 4
43-400 Cieszyn
NIP : PL5482404921
REGON : 072900526

KRS 0000203924
2. Sklep internetowy Havel-Composites PL prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz biura. Sprzedaż realizowana jest na terytorium Europy
3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem witryny internetowej www.havel-composites.pl, mailem, telefonicznie.
4. Zamówienia mogą składać wyłącznie klienci, którzy ukończyli 18 lat. Rejestracja klienta na witrynie internetowej www.havel-composites.pl polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podstawowymi danymi osobowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Wraz z dokonaniem rejestracji, klient wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.
5. W szczególnych przypadkach realizację zamówienia może poprzedzać prośba o jego potwierdzenie (przedstawiciel sklepu skontaktuje się w tej sprawie z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie).
6. Dostępne formy płatności za zamówione towary: gotówka przy odbiorze towaru w siedzibie Havel Composites PL Sp. z o.o. przedpłata na konto lub pobranie.
7. Transakcje zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego Havel-Composites PL, mailem lub telefonicznie są umowami kupna-sprzedaży i ich potwierdzeniem jest paragon z kasy fiskalnej lub faktura VAT dostarczane Klientowi wraz z zamówieniem.
8. Do każdego zamówienia może być wystawiona faktura VAT. Jednak w takim przypadku konieczne jest podanie numeru NIP podczas rejestracji konta na stronach sklepu Havel-Composites PL oraz umieszczenie stosownego komentarza w trakcie składania samego zamówienia.
9. Koszt dostawy automatycznie podawany jest przed potwierdzeniem zamówienia. Złożenie zamówienia jest jednocześnie akceptacją obowiązujących kosztów dostawy. W przypadku podania przez kupującego błędnego adresu dostawy lub odmowy odbioru złożonego zamówienia, Firma Havel-Composites PL zastrzega sobie prawo do obciążenia dodatkowymi kosztami transportu Kupującego. Zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS (paczka do 30 kg) przy przedpłacie na konto: 24,60zł; przy pobraniu: 36,90zł lub firmy PKS (paczki powyżej 30kg) - koszt 43,05zł.
10. Po złożeniu zamówienia na stronie sklepu, klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je anulować kontaktując się z obsługą sklepu za pośrednictwem maila lub telefonicznie, o ile zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane i wysłane do klienta.
11. W przypadku towarów sprowadzanych dla klienta na specjalne zamówienia, sklep Havel-Composites PL zastrzega, że takie zamówienia nie mogą być anulowane.
12. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę.
13. Zamówienia, za które zapłata nie wpłynie na konto sklepu Havel-Composites PL w ciągu 7 dni od daty ich złożenia zostaną automatycznie anulowane.
14. Ceny w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w stawce 23%.
15. Sklep Havel-Composites PL zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
16. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn, a także do czasowego zamknięcia sklepu internetowego.
17. Sklep Havel-Composites PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania zakupionych w nim towarów.
18. Havel-Composites PL zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia, jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub z innych powodów ekonomicznych.
19. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
20. Havel-Composites PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
21. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane w witrynie informacje były aktualne Havel-Composites PL nie gwarantuje, że dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń cywilno-prawnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu.
22. Realizacja sprzedaży w sklepie Havel-Composites PL odbywa się według poniższego Regulaminu. Złożenie zamówienia w Sklepie Havel-Composites PL oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad. 23. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Havel Composites PL sp. o.o. z siedzibą w  Cieszynie 43-400, ul. Mostowa 4
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych),
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.