POLIESTROWY GELCOAT/VORGELAT/ T 35 BIAŁY MGS

z atestem lotniczym kompatybilny z epoksydami

Żelkot UP T 35 został przygotowany specjalnie na potrzeby przemysłu lotniczego. Zapewnia doskonałą rozciągliwość oraz dobre właściwości. Właściwości kryjące T 35 są niższe niż T 30. Żelkot UP T 35 jest dostępny jedynie w kolorze białym. Odpowiednie jako żelkot ( ang. fine-layer resin, gel coat, undercoat, etc.) lub topcoat (ang. cover, final coat) dla żywic poliestrowych i szczególnie dla wielu epoksydowych żywic do laminowania. Postępować zgodnie z instrukcją użycia! Nasze żelkoty nadają się jedynie warunkowo do zastosowań, w których żelkoty są narażone na czynniki atmosferyczny przez długi czas lub na permanentny kontakt z wodą. Preferowaną metodą nakładaniu żelkotu jest natryskiwanie (średnica dyszy pistoletu natryskowego w przypadku natrysku z udziałem powietrza 2-3 mm, ciśnienie 3-5 bar; średnica dyszy oraz ciśnienie w przypadku natrysku bezpowietrznego muszą zostać dobrane w zależności od pokrywanego obiektu). Żelkoty mogą być również nanoszone pędzlem, wałkiem lub techniką (ang.) „blade coating”. Dzięki własnościom tiksotropowym żelkotu, można nakładać wilgotne warstwy o grubości około 0.5 mm na pionowe powierzchnie. Optymalna temperatura użycia/produkcji leży w przedziale 20 - 25 °C. Niższe temperatury zwiększają lepkość (utrudnione użycie), wyższe temperatury skracają czas użycia (ang. pot life) (w 30 °C czas użycia skróci się o połowę). Jeśli konieczne jest natryskiwanie kilku warstw, musi to być wykonane „na mokro”. Czas schnięcia pomiędzy natryskiwaniem kolejnych warstw powinien wynosić w przybliżeniu 5-10min. Może uformować się „skóra słonia”, jeśli niższa warstwa rozpocznie żelowanie, co oznacza, że żelująca warstwa będzie rozpuszczona przez styren zawarty w nowej warstwie. Dolna warstwa spuchnie i zostanie nieodwracalnie zniszczona. Czas użycia (ang. pot life): około 30-45 min. (100 g w 20°C bez rozcieńczalnika) Czas żelowania (ang. gel time): około 100 - 150 min. ( w zależności od temperatury i grubości warstwy) Suchy w dotyku (ang. non-tacky): po około 2 - 4 godzinach Czas utwardzania: około 5 - 6 godzin całkowite utwardzenie po 2 - 3 dniach w temperaturze pokojowej. Proporcje mieszania do standardowych zastosowań (pędzel, natryskiwanie) 100 części wagowych Żelkot UP SF 30, T 30, T35, T 3 PU 10 części wagowych Utwardzacz SF 10 do 10 części wagowych Rozcieńczalnik SF (Zawsze używaj tak mało rozpuszczalnik jak jest możliwe!) Uwaga: Dzięki właściwościom tiksotropowym żelkotu, możliwe jest nakładanie mokrych warstw o grubości około 0.5 mm. Jeśli istnieje taka konieczność nakładanie musi być wykonane w kilku operacjach. Warstwa nakładana podczas pojedynczej operacji nie może być grubsza niż 0.1mm. Czas schnięcia przed nałożeniem kolejnej warstwy powinien wynosić w przybliżeniu 5-10min ponieważ dodatkowe rozpuszczalniki muszą odparować z mokrej warstwy zanim rozpocznie się żelowanie. Proporcje mieszania dla grubych warstw (np. wypełnianie ubytków) 100 części wagowych Żelkot UP SF 30, T 30, T35, T 3 PU 1.5-2 części wagowych Utwardzacz SF 2 do 5 części wagowych Rozcieńczalnik SF (Jeśli to możliwe, w ogóle nie używać rozcieńczalnika!)
Ilość (KG) Cena netto Cena brutto
1 - 5 140,00 172,20
6 - 15 135,00 166,05
16 - 30 130,00 159,90
31 - 50 125,00 153,75
51 - 99 123,00 151,29
100 120,00 147,60

Czas oczekiwania:

Dostępny w magazynie
GALERIA