EPOKSYDOWA ŻYWICA LH 160 (HAVEL)

Można ją stosować w budowe łodzi i innych wyrobów. Używając utwardzacz H 147 należy utwardzić wyrób w podwyższonej temeraturze, Najpierw w 30°C min 5-8 godzin, kolejno w 45-55°C min. 5-8 godzin. Po takim wygrzaniu, produkt uzyskuje odporność termiczną do 70°C. Dla uzyskania najwyższej pewności należy wygrzać produkt w temeraturze 70°C 5-8 godzin, kolejno w temeraturze 90°C 5-8 godzin. Po takim cyklu, żywica powinna wytrzymywać temperaturę 100-120°C bez zmiany parametrów mechanicznych. Dopuszczalne utwardzacze : H 147 wysokiej jakości utwardzacz stanowiący komplet lotniczy z żywicą LH 160. Proporcja mieszania 100:25 wagowe, czas pracy 90 min. Utwardzacze H 133-137 proporcja mieszania 100:35 (wagowe) lub 100:40 (objętościowe), czas pracy 100g/20°C z utwardzaczami: H 133 10-15 min., H 134 20 min., H 135 25-30 min., H 136 1-2 h., H 137 5-6 h., 138 cca. 10 h. Dla podwyższenia odporności termicznej należy wygrzać produkt w temeraturze 30-100°C ( 5h 30°C stopniowo podwyższając temperaturę).
Ilość (KG) Cena netto Cena brutto
1 - 5 50,00 61,50
6 - 15 49,00 60,27
16 - 30 48,00 59,04
31 - 50 47,00 57,81
51 - 99 46,00 56,58
100 45,00 55,35

Czas oczekiwania:

Dostępny w magazynie
GALERIA
DO POBRANIA
Karta techniczna: